Online låneformidlere – for en enklere og raskere låneprocess

En grunnsten ved researchprosessen når man skal søke om å låne penger på online­markedet, er å samle inn både informasjon om forbrukslån og ikke minst forskjellige tilbud fra ulike lånegivere. Før var det kun én måte å oppnå dette på, nemlig ved å legge inn individuelle søknader hos de enkelte lånegivere man synes var interessante. […]

Lånegiveres fastsettelse av renter og hva som påvirker rentens verdi

Det er spesielt ett tall som florerer på det online lånemarkedet for forbrukslån som alltid står i fokus for både lånetakere og lånegivere: renten. Renten oppgis både nominelt og effektivt i Norge. Helt enkelt er renten et tall som oppgir hvor mye man i prosent er nødt til å betale i tillegg til lånesummen når […]

Sentralbankens styringsrente og dens påvirkning på bankrenter i Norge

I Norge reguleres priser og renter på finansielle tjenester hos bankene gjennom den såkalte styringsrenten. Denne renten styres og settes av Norges Bank – altså Norges sentralbank. Styringsrenten påvirker blant annet hva slags renter man får på innskudd i banken og ikke minst hva slags renter man må betale på lån uten sikkerhet.

Bli ikke offer for myter om online lån

SMS-lån, forbrukslån, kvikklån og raske online lån har vært utsatt for kritikk, og det har dermed oppstått mange myter og misforståelser omkring dette lånekonseptet. Dette har ført til at mange er på vakt for låning vi nettet. I virkeligheten kan disse typene av lån være ytterst gavnlige, og især for de mennesker som har opplevd problemer med finansiell bistand hos de konvensjonelle lånegiverne.