Hva er en kredittsjekk, og hvordan fungerer den?

hva er en kredittsjekk

Kredittsjekk er et tema som angår alle som har med lån uten sikkerhet å gjøre.

Dette bør du vite om kredittsjekk

Før i tiden innebar kredittsjekkene papirarbeid og egeninnsats, hvilket også gjorde at man kunne se hvordan de fungerte. Men med den moderne teknologiens utvikling har kredittsjekkene begynt å «gjemme seg» bak digitale, automatiske og usynlige prosedyrer – hvilket også bidrar til at det er mange som lurer på hva kredittsjekken egentlig er for noe. Hvis du er en av dem, får du svar på dette i denne artikkelen – hvor du også kan lære mer om hva kredittsjekken betyr for prisen på dine lån og hvordan du kan forbedre resultatene fra kredittsjekken din.

Hva er en kredittsjekk?

I motsetning til hva navnet kanskje tilsier, handler ikke en kreditsjekk om at noen skal sjekke om du har tilgjengelig kreditt – altså om du disponerer over et beløp av lånte penger du kan bruke. «Kreditt» betyr derimot i denne sammenhengen noe nærmere betalingsevne – og det er nettopp dette som kartlegges i en kredittsjekk – den er en slags «betalingsevne-sjekk».

En kredittsjekk er helt enkelt det som skjer når tilbydere av lån og kredittkort samler inn tilgjengelig, økonomisk informasjon om deg for å kunne vurdere hvor god du er til å betale for et potensielt lån.

Hvordan foregår kredittsjekken – og hvor kommer informasjonen fra?

I dag er kredittsjekkene som sagt digitale, og du vil faktisk ikke se snurten av prosedyrene bak den. Rent praktisk skjer kredittsjekken ved at du som kunde gjennom din lånesøknad uten kreditsjekk tillater at långiveren samler inn informasjon om deg fra forskjellige registre. Dette er informasjon fra blant annet skatteetaten, inkassoselskaper og folkeregistret.

Disse informasjonene ligger normalt trygt lagret i krypterte databaser, men kan altså lovlig hentes frem av finansinstitusjoner som avhenger av denne informasjonen for å gjøre seriøse vurderinger av sine kunders betalingskapasitet. Faktisk er selskapene pålagt å utføre denne sjekken. De gjør det dog ikke selv, men derimot gjennom selskaper som spesialiserer seg i kredittsjekking – som f.eks. Experian og Bisnode.

På nettsidene til disse selskapene kan du også få utført kredittsjekk selv. Den vil da koste penger å utføre – men all informasjon som finnes om deg i ulike registre, har du selvsagt gratis tilgang til ved å kontakte de aktuelle instansene.

Les mer:

Hva brukes informasjonen til ved vurderingen av privatpersoner?

Så hva bruker långiveren egentlig denne kredittsjekken til? Hva har den med lånet ditt å gjøre? Helt enkelt brukes kredittsjekken til to ting når den anvendes til vurdering av privatpersoner:

1. Å avgjøre om du kan få lån/kredittkort eller ikke

2. Å avgjøre hva slags rente du skal bli tilbudt på ditt lån/kredittkort

 

La oss ta noen eksempler ut fra de ulike informasjonstypene som blir innsamlet som kan illustrere hva informasjonen brukes til. Når det gjelder informasjon fra skatteetaten, vil de mest relevante informasjonene være kundens inntekt. Desto høyere og mer stabil lønn, desto bedre er dette for kundens betalingsevne på et eventuelt lån; så dette vil slå positivt ut på renten. Et annet eksempel er informasjon fra inkassoselskaper. Her vil alle betalingsanmerkninger eller inkassosaker – både nåværende og tidligere – telle negativt, mens fraværet av slike tilhørende vil telle positivt. I tillegg vil høyfrekvent flytting, gjeldsmengde og ikke minst alder spiller inn på kredittsjekkens resultat.

Ut fra en samlet informasjonsmengde vil det så lages en kredittscore for kunden, som representerer en oppsummering av kundens betalingsevne. Avhengig av hvilket selskap som utfører kredittsjekken, kan dens resultat f.eks. utgjøre et tall mellom 1 og 100, hvor 100 symboliserer optimal betalingsevne og 0 symboliserer dårligst mulig betalingsevne. De fleste havner rundt gjennomsnittet på 40-60 poeng.

Når denne scoren er avgitt av kredittsjekk-selskapet, bruker så din långiver denne informasjonen til å stille følgende spørsmål om deg: «Gitt denne scoren vi nå har fått, hvor stor risiko tar vi når vi låner penger til denne personen – uten sikkerhet? Og hva slags rente skal han/hun få ut fra den risikoen vi tar når vi låner ham penger, gitt den informasjonen vi nå har?»

Dette er sentralt for å forstå kredittsjekkens funksjon; for det hører med til usikrede lån at banken tar en risiko når de låner ut penger, ettersom de ikke har noen garanti i f.eks. et hus eller en bil for at lånepengene kommer inn igjen. Veien fra kredittsjekken til prisen på lånet er altså kort; men til tross for identiske resultater fra kredittsjekken kan ulike banker gjøre ulike helhetsvurderinger som gir deg ulik pris på lånet – hvilket betyr at det alltid er lurt å søke om lån hos flere tilbydere før man bestemmer seg.

 

Hvordan kan man forbedre kreditt-scoren sin?

Når man ser de informasjonstypene som avgjør ens kredittscore, blir det samtidig tydelig at man selv kan ha innvirkning på kredittscoren man får.

Her er noen eksempler på grep man kan ta for å forbedre den:

1. Man kan sørge for å ha gjort opp alle inkassosaker, gjeldstvister og lignende tidligere låneforhold. Dette er positivt for kredittscoren man får, men enda viktigere er det kanskje at dette er en meget fornuftig økonomisk taktikk for å unngå gjeldsproblemer.

2. Man kan skaffe seg fast jobb og inntekt dersom dette er mulig. Dette vil i alle tilfeller uansett være en forutsetning for en god låneopplevelse, ettersom en trygg lånesituasjon fordrer at man har penger kommende inn på konto.

3. Man kan sjekke opp ulike registre og sørge for at informasjonen som ligger der er korrekt.