Øke boliglån for oppussing

øke boliglån for oppussing

Å øke sitt boliglån er en av de vanligste måtene å ta opp et oppussingslån på. Å ta opp oppussingslån ved å øke boliglånet kan være en rimelig måte å finansiere et oppussingsprosjekt på, ettersom boliglån ofte har meget lave renter. Det er dog en del ting man burde være oppmerksom på før man eventuelt velger å øke boliglånet sitt og bruke dette på oppussing.

Ved å lese denne artikkelen blir du litt klokere på hvordan du skal gå frem for å øke boliglånet ditt for oppussing, og om hvordan du kan gjøre dette til et potensielt oppussingslån. I tillegg får du info om når det er lurt å velge boliglån, og når det er lurt å velge forbrukslån for å skaffe seg et oppussingslån.

Hva vil det si å øke boliglånet sitt for å låne penger til oppussing?

Når man øker boliglånet sitt, låner man i praksis flere penger av banken man allerede har boliglån hos for å finansiere et oppussingsprosjekt. Dette kalles også ofte refinansiering av boliglån. Dette brukes til mange forskjellige formål, ettersom det kan gi tilgang på forholdsvis store summer med penger til en ganske lav rente – og det brukes blant annet til å finansiere biler, hytter og oppussing.

For at man skal få innfridd et ønske om oppussingslån ved å øke boliglånet sitt, må man anskaffe en verdivurdering av boligen sin for å kunne vise til banken at man har sikkerhet i boligen når man skal låne flere penger. Dette vil da si at man skal kunne bevise at verdien på boligen har økt siden man sist lånte penger av banken, slik at de nye pengene man låner er sikret i form av boligens økte verdi.

På den måten sikrer banken seg at lånet kan dekkes av boligens salgsverdi ved eventuelle betalingsproblemer. I tillegg setter ofte bankene krav til at man skal ha betalt ned visse mengder av lånet allerede dersom man skal øke boliglånet, og dette kravet varierer mellom de ulike bankene.

I dag har det å øke boliglånet blitt langt enklere enn hva det har vært før, og en rekke store banker tilbyr enkle, nettbank-baserte løsninger for å søke om oppussingslån gjennom økt boliglån. Prosessen er dog ikke nødvendigvis utført bare med noen tastetrykk, ettersom lånet også ofte krever at man har en fersk taksering av boligen som banken kan støtte seg mot.

Hvorfor øke boliglån for å pusse opp?

Når man trenger større beløp til å pusse opp boligen sin, regnes ofte det å øke boliglånet sitt – såfremt man har muligheten til det – som en av de rimeligste løsningene. Boliglån har meget lave renter og forventes også å ha det i mange år fremover, hvilket gjør forøkelser av boliglån til en forholdsvis trygg løsning. Det gir også oversiktlighet, ettersom det fortsatt kun er ett boliglån man forholder seg til – det skapes ikke noe «nytt» lån på dagen når man utvider et man allerede har.

I tillegg er det slik at det å ta opp oppussingslån ved å øke boliglånet, faktisk kan være en investering i boligens verdi – på tross av de økte renteutgiftene som nødvendigvis følger med. Når man pusser opp en bolig, kan dette nemlig bidra til å øke dens verdi – og denne verdiøkningen vil ofte langt overskride de kostnadene man får i forbindelse med både lån og oppussing. Et oppussingslån kan altså paradoksalt nok være en investering i boligen, og er nok derfor en av de mer økonomisk fornuftig formene for lån.

Dette fordrer dog at man gjør noen kloke valg når man først skal pusse opp. Det er ikke slik at alle former for oppussing øker boligens verdi, og dette burde man i høyeste grad være oppmerksom på før man tar opp oppussingslån og begynner prosjektet. I den forbindelse kan det være lurt å ta kontakt med noen som har ekspertkunnskaper om boligverdier, slik som erfarne eiendomsmeglere, som kan fortelle mer om hva slags oppussingsprosjekter som vil øke verdien på akkurat din bolig.

Finn ut hvordan du kan gjøre lånet billigst mulig

Når du har funnet et rimelig forbrukslån som passer godt til dine behov, er det fortsatt noen grep du kan ta for å gjøre lånet billigst mulig.

Dette er et viktig oppussingstips, ettersom det er viktig å være klar over hva som bidrar til lånets totale kostnader. Før du velger å inngå låneavtalen, kan det nemlig være lurt å få et overblikk over hvordan økonomien vil være i tiden fremover, og således hvor mye penger man antar at man kan sette av hver måned til å nedbetale lånet. Når det kommer til lån uten sikkerhet, blir de betraktelig billigere desto kortere nedbetalingstid man velger.

Så ikke bare bør man sørge for at man har nok penger til å betale minimumsbeløpet som kreves hver måned for å betjene lånet; det kan også være smart å prioritere å sette av ekstra penger til å kunne nedbetale lånet, ettersom dette kan bli meget lønnsomt på sikt. Det vil da også bidra til å gjøre din oppussing billigst mulig. Desto fler penger man kan betale hver måned, desto billigere vil altså lånet være.

Er økning av boliglånet alltid det billigste oppussingslån?

Det er ikke nødvendigvis slik at det å øke boliglånet vil være den billigste muligheten når man skal ta opp oppussingslån.

Dette vil komme helt an på ens unike situasjon.

billigste oppussingslån

I utgangspunktet er det jo slik at boliglån tilbyr de laveste rentene av alle lån; men samtidig er det også slik at siden boliglån betales ned over lange tidsperioder, løper renteutgiftene på ens totale lån over lang tid, hvilket på sikt kan skape ganske betydelige utgifter.

Til sammenligning kan lån uten sikkerhet betales ned over kort tid, hvilket også kan gjøre oppussingslån billigere. Man burde alltid undersøke sin særegne, konkrete situasjon for å avgjøre hvilket alternativ som er billigst – oppussingslån med eller uten sikkerhet. Markedet for forbrukslån for oppussing har også blitt kraftig utvidet de siste årene, og har blitt enkelt tilgjengelig på nett, hvilket gjør at man raskt kan sammenligne en lang rekke tilbydere og finne frem til den billigst mulige løsningen for ens behov.

Dette gjør at sammenligningsarbeidet i det hele tatt blir enklere, og som også gjør at man raskt kan finne frem til reell informasjon om hvor mye det vil koste en å velge det ene eller andre alternativet. Og så er det enda en finurlighet ved dette: for hvis man ikke får økt boliglånet sitt i første omgang, kan man ta opp et usikret lån til oppussing, og gjennom oppussingen da øke boligens verdi – hvilket så igjen vil kunne gjøre det lettere eventuelt å få økt boliglånet ved en senere anledning.

Å øke boliglånet kan altså være en god måte å finansiere oppussing på, men det burde alltid kombineres med at man sjekker opp verdiskapningen som oppussingen vil tilføre boligen, i tillegg til at man sjekker prisene for å ta opp et usikret lån i tillegg. På den måten får man best mulig oversikt over hva oppussingslånet vil bety for en totalt sett.