Sentralbankens styringsrente og dens påvirkning på bankrenter i Norge

Sentralbanken Norge

I Norge reguleres priser og renter på finansielle tjenester hos bankene gjennom den såkalte styringsrenten.

Denne renten styres og settes av Norges Bank – altså Norges sentralbank.

Styringsrenten påvirker blant annet hva slags renter man får på innskudd i banken og ikke minst hva slags renter man må betale på lån uten sikkerhet.

Hva er styringsrenten?

Helt konkret er styringsrenten en rente som fastsettes ved at sentralbankens rentegruppe holder møter hver sjette uke. Denne renten gjelder i prinsippet bare for norske bankers innskudd i sentralbanken. Alle banker er pålagt å ha såkalte foliokontoer i Norges Bank med en viss mengde med penger, og styringsrenten angir altså hvor mye renteinntjening bankene får på disse pengene. Derfor kalles styringsrenten også for foliorenten.

Hva betyr styringsrenten for online lånekunder?

Styringsrenten hos Norges Bank fungerer som et slags minimum for hvor lave renter de enkelte banker kan tilby sine kunder.

Det er nettopp derfor den kalles for både styringsrenten og signalrenten; den styrer rentenivået, og dermed også til en viss grad prisnivået og låneaktiviteten, i Norge.

For online lånekunder kan det derfor være hensiktsmessig å holde et årvåkent øye mot styringsrentens utvikling. Lavere styringsrente vil gjerne også bety lavere renter på det private lånemarkedet, og omvendt. Når banker som Komplett Bank, Ikano Bank og Santander registrerer at sentralbankens styringsrente forandres, vil de avgjøre om de skal følge denne forandringen i henhold til hva slags situasjon de står i.

Banker vil ikke nødvendigvis slavisk følge styringsrentens nivå, da de også har et konkurransepreget marked å forholde seg til – men den er likevel en av de viktigste indikatorer man har for utlånsrenter.

For øyeblikket (September 2014) har styringsrenten vært stabil på 1,5 % siden juni 2012. I tillegg til rentens verdi oppgir også Norges Bank langsiktige prognoser for styringsrentens utvikling i årene fremover, hvilket kan være viktig lesning for den som vurderer å ta opp lån uten sikkerhet og har interesse av lånets sannsynlige prisnivå for de kommende år.

Følg styringsrenten her : https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/

 

Hvordan holder man seg oppdatert på renteforandringer?

Betydelige renteendringer fra sentralbanken er som oftest gjenstand for nyhetsdekning og kringkasting. I tillegg er det enkelt å holde seg oppdatert på styringsrenten over internett. Som lånekunde vil man også informeres av banken dersom den forandrer renten i betydelig grad, og dette vil gjøres med et visst forvarsel slik at man eventuelt har mulighet for å endre sitt kundeforhold om man synes renteendringen er ugunstig.

Styringsrenten berører dine lånegivere

I tillegg til å direkte påvirke norske bankers rentenivå, setter styringsrenten også en standard for konkurransenivået og prisutviklingen hos norske banker. Den bidrar til mange ting, som blant annet å sikre at bankene alltid har penger å gi ut og at prisveksten i Norge er hensiktsmessig. Som online lånekunde berøres du altså av styringsrenten, og din forståelse og oppmerksomhet mot den kan gjøre dine lånevalg litt mer opplyste.