Nedbetaling av forbrukslån – tips og råd for lettere gjeld

tips og råd for lettere gjeld

Når man skal ta opp et forbrukslån er det alltid en god idé å planlegge nedbetalingen av gjelden slik at den kan håndteres så enkelt som mulig.

Utgangspunktet for denne nedbetalingen er at man i de fleste tilfeller etter lånet vil få et fast, månedlig beløp å forholde seg til. Her kan du spare mer penger:

For at lånet skal være et fornuftig valg bør helst denne månedlige summen, som blir oppgitt av lånegiveren, være en som man kan leve godt med i forhold til sin normale privatøkonomi.

Lån så mye som du trenger

Lån så mye du trenger – og ikke mer. Dette er første bud, og det viktigste for å gjøre gjelden så lav som mulig. Et forbrukslån kan være en nyttig ressurs, men det koster også penger å låne uten sikkerhet.

Derfor er det alltid lurt å låne akkurat så mye som man trenger av fornuftige hensyn, uten å legge ekstra kroner i lånet som ikke er nødvendige. Dersom man vet at man raskt kan tilbakebetale gjelden, for eksempel på grunn av en sikkert innkommende lønn, kan det også være verdt å vurdere å heller låne penger gjennom kredittkort og eventuelt betale kreditten før det løper renter på dem.

Dette er selvsagt en strategi som er tryggest hvis man er helt sikker på å kunne tilbakebetale gjelden før rentene løper på kreditten. Her leser du mer om statistik.

Oversikt over lånemarkedet

Dette er kanskje innlysende for noen, men det aller første steget mot en enklere nedbetaling av ens gjeld er nettopp å gjøre et opplyst valg av lånegiver etter grundig research av lånemarkedet.

På den måten kan man velge et tilbud som passer ens privatøkonomi best mulig, og oppnå renter og eventuelle gebyrer som er mest mulig gunstig.

Å finne et billigst mulig lån kan altså være av betydning for hvor lett man kan håndtere gjelden som følger.

God planlegning og sunn fornuft

I forkant av et forbrukslån bør man alltid sette seg ned for nøye å planlegge tilbakebetalingen av lånet, og dette inkluderer også å sette seg nøye inn i lånets betingelser.

På den måten slipper man overraskelser og negative budsjetter som setter økonomien ut av balanse.

Planlegningen bør inkludere et månedlig budsjett som tar høyde for tilbakebetalingen, men som også gir rom for å leve hverdagslivet.

Husk at budsjettet gjerne også bør ha litt ekstra spillerom for uforutsette utgifter som gjerne dukker opp, slik som for eksempel bilreparasjoner.

Medsøkere kan være gode hjelpere til forbrukslån!

Å søke forbrukslån sammen med en medsøker er i dag et vidt tilgjengelig tilbud, og kan lette gjeldsbetalingen på flere måter.

For det første gir en medsøker større sjanser for å få godkjent lånet, i tillegg til at den samlet høyere inntekten til to søkere gir muligheten for en lavere rente fra lånegiveren. I tillegg til dette kan en medsøker være en god støtte og en som kan dele ens byrde i tider hvor gjelden er tung – uansett om medsøkeren har tatt del i lånet eller ikke.

Å søke sammen med en medsøker er meget enkelt og gjøres også online gjennom simple skjemaer.