Hvorfor velge et båtlån uten pant?

hvorfor velge et båtlån uten pant

Å kunne ha en båt i skjærgården utenfor hytta eller hjemmet har blitt en stadig mer populær hobby, og den norske sommerkysten formelig oser av båtglede. Likevel er det å kjøpe seg en båt en relativt dyr affære, som bare de aller færreste kan finansiere ut av egen lomme.

Båtlån uten pant eller sikkerhet

Derfor har det nå vokst frem et stort marked får båtlån, som i høy grad også har blitt internettbasert.

Båtlånene kan inndeles etter to hovedtyper: båtlån med og uten pant. I det følgende vil vi undersøke spørsmålet om hvorfor man burde velge et båtlån uten pant – også kalt et båtlån uten sikkerhet. Det finnes forskjellige årsaker til dette, og det er lurt å være klar over denne låneformens fordeler og ulemper før man bestemmer seg for å ta opp et lån. Sjekk ut vår hovedartikkel om båtlån her dersom du ønsker mer informasjon om båtlån med pant.

Et forbrukslån

Først og fremst skal det klargjøres hva det egentlig er snakk om. Et båtlån uten pant er ganske enkelt et lån uten sikkerhet – et forbrukslån. Tilbydere av slike båtlån uten pant stiller ingen krav til hva pengene brukes til, og man kan derfor også anvende pengene til å kjøpe eller reparere båt. Grunnen til at navnet vektlegger fraværet av pant, skyldes denne lånetypens kontrast til den andre hovedtypen av båtlån.

Ved å ta et båtlån med pant får man et lån av banken i bytte mot at den også oppretter et pantedokument på båten din, som i praksis gjør at banken eier båten frem til den er nedbetalt, og dermed at de kan tvangsselge den dersom lånet ikke betales tilbake rettmessig. Dette er ikke tilfelle ved båtlån uten pant, hvilket også medfører at det er en rekke fordeler ved båtlån uten pant som vi skal gjennomgå i det følgende.

Hva er fordelene med et båtlån uten pant?

Det finnes flere fordeler ved å velge et båtlån uten pant.

Selv om et båtlån uten pant i utgangspunktet kan ha noe høyere effektiv rente enn et båtlån med pant, er det en rekke gebyrer og avgifter man slipper unna dersom man velger et båtlån uten pant. Dette skyldes to ting. For det første har båtlån uten pant gjerne lavere etableringsgebyrer hos selve tilbyderen av lån. For det andre krever båtlån med pant i de fleste tilfeller at man registrerer båten i noen særlige registre, hvilket det ikke stilles noen krav til ved et båtlån uten pant.

På samme måte stilles det heller ingen krav til forsikring av båten når du kjøper den med et lån uten sikkerhet. Om du likevel ønsker å forsikre den, kan du gjøre dette etter egne ønsker og egen betalingskapasitet, og det vil jo som oftest være tilrådelig å forsikre båter med mindre de er av den aller billigste typen. På lik linje stilles det heller ingen krav til båtens stand, kvalitet eller alder, som visse tilbydere av båtlån med pant kan vektlegge.

Med et båtlån uten pant kan du også låne inntil 100% av kjøpesummen. Dette gjør at båtdrømmen kan realiseres uten forutgående sparing. Selve lånet kan dermed i praksis tas opp uavhengig av selve båtkjøpet, i motsetning til hva som er tilfelle ved et båtlån med pant. På den måten kan du først forsikre deg om at du i det hele tatt får lån, og du kan finne ut hvor mye det vil koste, før du bruker tid og krefter på selve båtjakten.

båtlån uten sikkerhet

Raskere og enklere låneprosess

I tillegg til dette er det også en annen viktig fordel med båtlån uten pant, i form av selve låneprosessen som følger med. For med båtlån uten pant er denne prosessen meget enkel, og gjerne langt enklere enn prosessen som medfølger et båtlån med pant. Dette skyldes flere ting:

– Med et båtlån uten pant stilles det ingen krav til registreringer i diverse båtregistre, noe du kan spare tid på
– Du slipper å bruke tid på å spare opp egenkapital
– Og sist, men ikke minst, så slipper du de byråkratiske kravene som medfølger selve pantsettingen av båten. Pantsettingen av båten krever blant annet at banken må ha tilgang på båtens papirer (båtkort o.l.), og at det må opprettes et pantedokument i Løsøreregistret i Brønnøysund

Dette gjør samlet sett at båtlån uten pant kan tilby en meget enkel og oversiktlig låneprosess. I tillegg er båtlån uten pant enkelt tilgjengelig på nett, og hele låneprosessen kan utføres fra PC’en. Det går også ekstra raskt dersom du velger å underskrive lånepapirene med BankID. Ved hjelp av låneformidlere, som du også finner her på siden, kan du også raskt sammenligne lån fra en lang rekke tilbydere for å finne en lavest mulig effektiv rente.

Sjekk om det er pant i båten

Å kjøpe båt krever en viss grad av tålmodighet og forsiktighet, og man burde helst ikke ta snarveier når det gjelder å sikre seg at båtkjøpet skjer etter forskriftene. Av ting som er viktig å forsikre seg om før man kjøper, kan særlig nevnes viktigheten av å sjekke om det er registrert pant i båten man skal kjøpe.

Det skal i utgangspunktet ikke være pant i en båt når den selges av en privatperson eller forhandler. Grunnen til dette, er at panten i praksis betyr at en eller annen lånegivende bank fortsatt juridisk eier båten gjennom pantsettingen, og samtidig at enten den nåværende eller tidligere eieren ikke har nedbetalt gjelden sin. Dette kan ha flere årsaker, og kan være en potensiell grunn til mistanke om at båtsalget på et eller annet vis er uautorisert eller at båten er stjålet. Utover det rent juridiske, er det også viktig å sjekke opp ettersom en ubetalt pant i båten kan bety at båten plutselig kan kreves tvangssolgt av den aktuelle banken som eier den. Dette er selvsagt ikke noe man ønsker som nybakt båteier.

Sørg derfor for å sjekke om det er pant i båten. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet, og kontakt også én av følgende instanser avhengig av båtens størrelse:

– Kontakt Småbåtregisteret dersom båten er mindre enn 7 meter
– Kontakt Skipsregisteret NOR dersom båten er over 7 meter
– Man kan også høre med politiet om båten har blitt meldt sjålet

Er båten over 15 meter, skal den ifølge reglene være registrert. Båter under 15 meter har valgfri registrering, men det er generelt en god idé kun å kjøpe registrerte båter, og de fleste seriøse selgere vil sørge for at båten er forskriftsmessig registrert.

båtlån uten egenkapital

Båtlån uten egenkapital

Med et båtlån uten pant i båten kan du komme raskt i gang med båtkjøpet ditt. Ettersom det ikke stilles noen krav til egenkapital, er det ikke nødvendig for deg å ha spart opp penger til båten. Samtidig må man selvsagt huske på å ha nok månedlige inntekter til å kunne håndtere lånet som en del av ens faste utgift hver måned. Det er også mulig hos visse tilbydere i dag å ta opp båtlån med pant i båten uten å ha egenkapital.

Men samtidig har disse lånene som oftest en grense på at man kan låne inntil ca. 80% av kjøpssummen. Med andre ord: selv om det ikke stilles krav til egenkapital, vil tilbyderen av et slikt lån forsikre seg mot misligholdelse av gjelden ved å legge inn en buffer i lånets forhold til kjøpssummen.