Privatleasing: Et godt alternativ til å kjøpe bil

privatleasing alternativ til kjøpe bil

Et stigende antall nordmenn har nå byttet ut det tradisjonelle bileierskapet med langtidsleie av nye biler – såkalt leasing av bil. Privatleasing er faktisk et godt alternativ til det å eie bil, noe mange kanskje blir overrasket over ettersom man ofte forbinder det å leie med høyere kostnader enn det å eie – en oppfattelse som nok i høy grad kommer fra våre erfaringer fra boligmarkedet.

Leasing vs. Kjøpe bil?

Dette ville ha vært soleklart dersom det var snakk om normal leiing av bil, som normalt foregår over kort tid og som riktignok er langt dyrere enn det å eie. Tilbyderne av Privatleasing derimot kan tilby betingelser som er såpass gunstige at dette – avhengig av ens individuelle situasjon – faktisk kan være mer gunstig enn å ha en egen bil selv.

Er leasing komplisert?

Mange lurer på om det ikke er komplisert å privatlease en bil. Det virker jo i utgangspunktet mer oversiktlig å eie en bil – så vet man at man selv har ansvaret for alt som skjer med den. Det er også riktig at det er visse aspekter av leasing som er mer komplekst, men hovedpoenget er at man dersom man leaser må lese kontrakten nøye igjennom og generelt behandle bilen med omhu.

Langtidsleien i Privatleasing består av følgende hovedbetingelser:

Hovedforskjellen mellom leie og leasing er at alt ikke er inkludert i Leasing. Når du leaser en bil, har du ansvaret for den på samme måte som når du eier den. Det betyr at du skal sørge for vedlikehold, forsikring og reparasjoner fra den dagen du overtar nøklene. Du disponerer bilen som din egen.

Med leasing skal du betale for bilens verditap gjennom leien du betaler månedlig; dette er bakt inn i prisen.

Dette innebærer at leie-pengene i leasing er tredelt. Først og fremst betaler du startleie når du overtar bilen, som typisk er på 10% av bilens verdi. Disse pengene er en slags startkapital, så jo mer du betaler i startleie, jo mindre betaler du i månedsleie. Etter startleien betaler du månedlig leie for bilen, som regnes ut i differansen mellom startleien og bilens antatt beregnede restverdi ved avtalens opphør, hvilket sikrer at du som kunde dekker bilens uunngåelige verditap i de årene du bruker den.

Leasing foregår gjerne i form av avtaler som går over tre til fire år.

Leasing vs. Forbrukslån

Når du leaser bil betaler du et fast månedlig beløp, og dermed slipper du gjerne å låne penger. Dette burde nødvendigvis inngå i dine vurderinger over hvorvidt du skal kjøpe eller privatlease bil.

Selve lånet utgjør nødvendigvis en ekstra kostnad når det kommer til å kjøpe bil. Dette betyr at prisen på lånet må legges til regnestykket når du vurderer å kjøpe deg en bil. Dersom du setter opp et regnestykke hvor du sammenligner den månedsprisen for f.eks. tre år som en kjøpt bil vil koste deg, med en privatleaset bils månedspris, må du altså samtidig legge til lånets kostnad for å få et reelt bilde av hvor mye dette vil koste deg. Den eneste måten å finne ut dette på er ved å sette opp et detaljert budsjett hvor du inkluderer følgende:

1. På den ene siden en detaljert Leasingavtale med alle betingelser inkludert. Her må du også huske på å ta med eventuelle overskridende kilometer (det er som oftest inkludert 15.000 km/år), og ikke minst at du med en Leaset bil må dekke alle skader – ikke bare de selv ønsker å utbedre, slik det er med eid bil. Legg derfor inn et solid beløp for buffer i reparasjoner, gjerne opp mot 30.000.

leasing vs forbrukslån

2. På den andre siden et antatt kostnadsbudsjett over hva det vil koste deg å ta et forbrukslån for så å kjøpe en bil. Husk lånets effektive rente i regnestykket, som du bør få fra en faktisk lånesøknad (du kan søke uforpliktende om dette på nett). Dersom du kjøper en eldre bil enn det du ville fått med Leasing (som ofte gir nye, sikre biler) burde du påregne ekstra vedlikeholdskostnader med mindre du selv er mekkekyndig.

Utover disse økonomiske betraktningene er det flere ting som avgjør om det er lurest å kjøpe eller å Lease bil:

Hvor langt du skal kjøre hvert år er avgjørende. Leasing gir normalt inkludert 15.000 km/år, og utover dette er kjøringen neppe økonomisk sett ift. det å eie bil.

Om du ønsker å fornye bilen ofte, og alltid ha en relativt ny og driftssikker bil, er Leasing et godt alternativ.

Hva slags bil vil ha betyr mye. Visse biler antas å bli mindre attraktive i bruktmarkedet i årene fremover, og å kjøpe slike biler kan vise seg å være en dårlig investering.

Leasing av biler passer gjerne for de som ønsker og har råd til en relativt fin bil, og som verdsetter trygghet og driftssikkerhet. Det vil selvsagt også være et godt alternativ dersom man faktisk bare trenger bil i noen få år, og ikke ønsker bryet med å selge til sist.

At Leasing gjerne skjer med relativt fine biler, betyr samtidig at tilsvarende biler ved kjøp finansiert av forbrukslån vil være forholdsvis dyrt. Ettersom forbrukslån er lån uten sikkerhet er den effektive renten høyere enn ved andre billån uten sikkerhet, så store forbrukslån til kjøp av bil er ikke tilrådelig.

Det kan heller sies at å ta opp billån uten sikkerhet passer dersom man skal kjøpe en relativt billig bruktbil. Hvis man finner et kupp – noe som forekommer ofte i bruktbilmarkedet, men som man trenger god kunnskap og innsats for å finne – kan dette være noe som gir en god bilopplevelse i noen få år, til f.eks. 50.000 kr. Et slikt beløp kan man låne uten sikkerhet så lenge man ellers har privatøkonomien til det.

Ta i så fall med i beregningen at du neppe vil tjene inn rentekostnadene på lånet når du selger bilen, for biler faller mye i verdi i løpet av få år, selv om billige bruktbiler kan ha et forholdsvis lavt verdifall. Det er mulig å finne biler du kan selge for mer enn du selv kjøpte dem for, men dette krever ekspertise i feltet.

Fordeler og ulemper med leasing

Følgende fordeler kan sies å tale Leasingens sak:

– Du binder ikke opp egenkapital i bilen din

– Du kan unngå å låne penger

– Du får en ny og driftssikker bil med jevne mellomrom

– Du vet hvor mye du betaler hver måned

– Du slipper å tenke på om bilen faller i verdi

– Du gir ganske enkelt fra deg bilen til sist, og trenger ikke selge selv

– Du kan Lease biler som antas å falle i verdi fremover og som dermed er usikre kjøp (som f.eks. dieselbiler pga. klima, og ladbare hybrider pga. rask teknologisk utvikling)

fordeler og ulemper med leasing

Og dette er ulempene ved Leasing:

– Generelt dyrt i forhold til det å ha rimelige bruktbiler (såfremt bruktbilen holder godt)

– Om du plutselig ikke skulle trenge bilen er du bundet til å betale ut leieperioden. Å avbryte kontrakten vil være meget kostbart

– Du må utbedre alle skader som påføres bilen under din leieperiode; også de du evt. ville ha latt være på din egen bil, slik som mindre bulker og riper

– Du har begrenset kjørelengde inkludert

– Du sitter selv med risikoen for bilen. Du kan potensielt bli konfrontert med ekstrakostnader når du leverer inn bilen, såkalt påkost. Noen har opplevd store, overraskende regninger ved endt leasing. All «unormal slitasje» må dekkes av leietageren, og det anbefales at man utbedrer alle skader selv før innlevering, slik at man har mest mulig kontroll over kostnadene, og slipper at leasingfirmaet «overreparerer» på din regning.

– Uansett burde man ha kapital til eventuell påkost ved innlevering

– Man må betale 25% moms på årsavgift

– Hvis du kjører lite eller gjør godt vedlikehold, kommer det bileieren til gode og ikke deg selv ved salg av bilen