Kredittkortene blir regnet som en del av din gjeld

kredittkortene en del av din gjeld

Norske myndigheter har lenge vært bekymret for den store forbruksgjelden i norske husholdninger.

Det har lenge vært snakket om hvilke tiltak som skal til for å demme opp for det store opptaket av forbrukslån og kredittkort.

Kravet om kredittvurdering har vært en av disse tiltakene. Det vil rett og slett si at alle låntilbydere er pålagt å sjekke kredittverdigheten til de som søker om at låne penger.

Kredittvurderingen

I en slik prosess kommer det frem hvor mye sikret gjeld du eventuelt har, altså gjeld der långiveren har pant for lånebeløpet, hvor mye du har i inntekt og om du har noen betalingsanmerkninger. Det har altså vært en stor mangel med denne ordningen, og det er at det ikke har vært mulig å se hvor mye du har i usikret gjeld.

Norske myndigheter har bestemt seg for å gjøre noe med dette. Derfor kom Gjeldsinformasjonsloven, der det åpnes for å gi konsesjon til selskaper som ønsker å opprette et såkalt gjeldsregister.

hva er et gjeldsregister

Hva er et gjeldsregister?

Det er to gjeldsregistre på trappene og det regnes med at de er operative i løpet av 2019. Dette registeret vil ved hjelp av informasjon fra alle banker og finansinstitusjoner i Norge ha oversikt over hva hver enkelt av oss har i kredittgjeld.

Det vil si at også kortgjelden blir registrert.

Når bankene mottar en lånesøknad skal de se på søkerens betjeningsevne og vurdere denne. Med det nye gjeldsregisteret vil den totale kredittrammen bli tatt med i vurderingen.

Det gjelder også kredittkort der du har ubenyttet kreditt.
Ubenyttet kreditt vil påvirke lånemulighetene

Det finnes over 300 kredittkort tilgjengelig på det norske markedet. Vi nordmenn har i gjennomsnitt rundt 1,5 kort hver, men vi bruker ikke alltid den lånerammen som er innvilget på kortet.

Totalt anslås det at det ligger litt over 100 milliarder kroner i ubenyttet kreditt i norske lommebøker.

Før har ikke dette spilt noen rolle, all den tid kredittkortene har fungert slik at de ikke koster deg noe så lenge du ikke benytter kreditten eller betaler tilbake benyttet kreditt før rentene begynner å løpe.

Nyt i 2019

Fra og med 2019 vil dette altså bli annerledes. Dersom du har 50 000 kr i ubenyttet kreditt på et kredittkort vil dette nå telle som gjeld når søker om lån.

Resultatet er at når du søker om lån, enten det er til bolig eller noe annet, så vil det du har av ubenyttede kredittkort trekkes fra og du får innvilget et lavere beløp enn det du hadde behov for.

Har du og en eventuell partner flere kredittkort med ubenyttet kreditt liggende, kan dette altså ødelegge sjansene for å få et boliglån.

Ekspertenes råd

Det hjelper altså ikke å være flink og ha kredittkortene liggende som en form for økonomisk buffer. Ekspertenes råd er at du rett og slett klipper i stykker alle ubrukte kredittkort og kontakter utstederen av kortet for å avslutte avtalen.

Så lenge bankene blir pålagt å se på din totale disponible kreditt når de skal vurdere din søknad, vil den ubrukte kreditten på ditt kredittkort telle med. Dersom du har flere slike kort, vil dette få store innvirkninger på dine muligheter for å få lån, selv om du er flink og ikke bruker kreditten du har liggende.

Dersom du vet at du skal foreta større investeringer der du vil trenge lån fra banken, bør du altså rydde opp i kredittkortene dine.