Kredittkortets fremtid – truet av smarttelefonen som betalingsmiddel?

smarttelefonen som betalingsmiddel

De sidste år ble det stadig mer populært å bruke smarttelefonen til å betale med, og det antas at dette vil ekspandere voldsomt i kommende år.

Applikasjoner som for eksempel MobilePay og Apple Pay gjør det nå mulig for enhver innehaver av en smarttelefon å utføre betalinger både til kortterminaler i butikken, til nettbutikker og til venners bankkontoer.

Trenden er en vi har sett over lengre tid, hvor de stadig mer avanserte mobiltelefonene tar på seg fler og fler funksjoner – og nå altså også den som lenge har blitt utført av betalingskort som debetkort og kredittkort.

Kredittkort og andre betalingskort vil minske i antall i årene fremover

– men det er fortsatt mange gode grunner til å holde fast i kredittkortet

Smartphones vs. Kredittkort

Det antas at smarttelefoner gradvis vil ta over andelen av elektroniske betalinger som utføres, og dermed gjøre betalingskortene overflødige. Dette gjelder for eks Vipps som alle nu kender.

En fullstendig overgang til mobilbasert betaling er derimot ikke å anbefale slik forholdene er i dag. Det finnes faktisk mange gode grunner til å bevare hvertfall et kredittkort i lommeboka, ettersom dette har helt unike fordeler sammenlignet med andre betalingstyper.

Å la telefonen overta for debetkortet kan derimot virke som en mer nærliggende og fornuftig løsning, fordi debetkortets funksjon ikke er annet enn nettopp elektronisk betaling.

Fordeler kredittkort vs smartphones

Fordeler kredittkort vs smartphones?

For det første kan kredittkortet tilby en lang rekke fordeler og sparingsmuligheter, for ikke å nevne gratis forsikringer og kundefordeler. Dette skyldes at man ved bruk av kredittkortet låner penger av kortgiveren, som man betaler tilbake innenfor en avtalt periode.

Dersom man ikke gjør det, vil man måtte betale ekstra renter – og med inntektene som kortgiverne får fra disse ekstra rentene, kan de tilby sine spesielle fordeler til kortets brukere.

Kredittkortet er derfor et betalingsverktøy som dersom det brukes riktig og rentefritt kan gi ekstra penger i kassa gjennom unike løsninger – og som altså er nyttig å ha med seg selv om mobilen er rask og enkel å betale med. Dette er kanskje den viktigste årsaken til ikke å forkaste kredittkortet til fordel for mobilen.

I tillegg til dette er kredittkortet praktisk nettopp fordi det gir tilgang til ekstra penger i trange tider og spesielle situasjoner hvor dette er nødvendig.

Foreløpig er mobil­applikasjonene basert på at penger overføres fra en brukskonto, og gir dermed ikke tilgang til kreditt. Samtidig er ikke kredittkortet basert på et batteri som kan slukne, slik alle mobiltelefoner er – og man slipper dermed risikoen for ikke å kunne utføre en betaling på grunn av tomt batteri.

Som enda en fordel ved kredittkortet kan det nevnes at det kan være et godt supplement til mobil betaling, da man kan bruke det til å overføre penger til mobilkontoen.

Muligheten for et fremtidig digitalt kredittkortmarked

Enkelte spår en kortløs betalingsfremtid hvor mobilene regjerer.

Som vi har sett ovenfor, finnes det derimot fortsatt gode grunner til å beholde de fysiske kredittkortene i lommeboka i tiden fremover. Men det å bruke mobilen til betaling, er ikke galt i seg selv.

Dersom det i fremtiden for eksempel vil kunne tilbys digitaliserte kredittkort­applikasjoner som i likhet med dagens kredittkort kan tilby et bredt utvalg av gunstige sparingsmuligheter på lik linje med fysiske kort, kan vi glede oss over at kredittkortets fordeler fortsatt bevares og overføres til en digital arena.