Hvordan finne en god lånegiver for akkurat deg

god lånegiver for akkurat deg

Hva skal til for at en lånegiver passer godt for ens behov? I søknadsprosessen før et lån tas opp, når man undersøker online­markedet for forbrukslån som passer ens egen situasjon, er det mange ting å ta hensyn til for å gjøre et best mulig valg.

For de aller fleste er en lav effektiv rente på lånet et viktig kriterium for å velge en bestemt lånegiver, men denne bør heller ikke være fullstendig avgjørende. Forskjellige lånegivere kan også tilby litt forskjellige ting, i kraft av at de jo faktisk er ulike bedrifter – og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan man kan dra nytte av markedets brede utvalg av tilbydere.

Hvordan undersøke det online lånemarkedet som låntaker

Å gjøre omstendelige undersøkelser av lånemarkedet før man tar en så viktig økonomisk avgjørelse som et lån uten sikkerhet er, bør være av prioritet hos enhver lånekunde.

Dette tilvirker både at man har mer kunnskap om hva man er i ferd med å gjøre, og selvsagt også at man kan ta et mer kvalifisert valg som på den måten kan føre til at man velger et best mulig lån.

Å simpelt hen legge inn søknader hos mange forskjellige lånegivere er dermed et sentralt ledd, ettersom dette fører til at man eventuelt får mange tilbud tilbake og således kan velge det lånet som er best og/eller billigst. Mange bruker låneformidlere til dette for å spare tid, og ofte vil dette være det viktigste leddet i letingen etter det lånet man ønsker.

hva med lånegiveren

Selve lånet er viktigt – men hva med lånegiveren?

For mange er det kanskje nok å få mange nok tilbud om et lån til at valget kan tas. Og en slik innsamling av ulike tilbud er vel og bra – men holder likevel mer fokus på selve lånet enn på lånegiveren.

Som lånekunde i Norge kan man riktig nok være trygg på at markedets tilbydere er seriøse aktører som driver ordentlig, regulert finansvirksomhet; men samtidig er det forskjeller mellom de ulike lånegiverne som kan være av relevans for valget man gjør.

Erfaring er én slik faktor; ettersom erfarne finansaktører kan antas å ha opparbeidet seg verdifull kunnskap om hvordan de skal kunne tilby et godt produkt til sine kunder.

Som kunde kan det være av betydning for deg hvorvidt du ønsker en lånegiver som har flere år i bransjen og som er godt vant med hvordan låneprosesser skal utføres og hvordan eventuelle problemer skal håndteres – også for kundens del.

Kundeservice er nr 1.

Kundeservice er en annen mulig faktor av betydning. Som hos andre kundeorienterte bedrifter, vil også online lånegivere variere med tanke på hvordan de vektlegger god kundeservice.

Hvis dette er viktig for deg som kunde, finnes det forskjellige måter å undersøke dette på. Les om andre kunders erfaringer, spør bekjente som har lånt og sjekk kundebarometre – så får du et inntrykk av hvorvidt lånegiveren kan stille opp med god hjelp hvis du skulle trenge det. Å ringe direkte til lånegiveren kan åpenbart også gi deg et inntrykk av dette.

Flere andre faktorer kan tenkes å spille en rolle for deg når du skal velge en bedrift som skal yte en såpass viktige tjeneste som långivning til deg, slik som for eksempel om de kan tilby personlige kundemøter eller om de har flere avdelinger rundt om i landet.

Uansett er budskapet at lave priser ikke nødvendigvis er alt som bør være av betydning når man velger en lånegiver – og at for akkurat deg er det kanskje verdt å velge en lånegiver som virker trygg og dyktig selv om det betyr noen ekstra prosenter på den effektive renten.