Refinansiering av lån – samle dine mindre lån ett sted

Mange nordmenn har flere mindre og dyre lån samtidig, og kan med fordel få en bedre rente og mindre utgifter ved å samle disse lån hos én enkelt bank.

I Norge finnes det mange muligheter for refinansiering av lån og forbrukslån, og det online markedet for disse produktene er godt utviklet til nordmenns fordel. Norge markerer seg som et foregangsland når det gjelder forbrukslån etter skandinavisk målestokk.

Få renten ned ved å samle lånene

Når du samler dine små lån og dermed skaper en større samlet gjeldsposisjon, kan du forhandle deg til en bedre rente med en lengre avdragsperiode.

Lånemarkedet henger sammen slik at større lånebeløp og lengre avdragsperioder gir den lavest mulige renten. Ved at man som lånetaker gir lånegiveren lengre tid å tjene sine penger på, komplementeres dette med en lavere rente og således totalt sett en lavere månedlig ytelse.

Naturligvis gjelder det å kvitte seg med sin gjeld raskest mulig, samtidig som man jo også må ha rom i sin private økonomi til å leve. Derfor er det de individuelle forhold i privatøkonomien som setter rammen for lånets utforming.

Begynn med de dyreste lånene

Har man for eksempel lånt til både bil og båt samtidig med at man har en rekke dyre forbrukslån, gjelder det først å se på det dyreste av dem. Som alltid gjelder det å få de mest økonomiske usunne lån vekk. Her er det ikke snakk om de største beløp, men der hvor du betaler de største ÅOP’er.

Et av de største gjeldsområdene for nordmenn er naturligvis boliglånene. De aller fleste av disse er i realkreditt-instituttene hvor renten er lavest. Det er alle de lån som kommer i tillegg til disse som man skal kikke på. I Norge er det mulig å låne helt opp til 300.000 kr online til en effektiv rente på under 7 %, som er bedre enn mange av kassekredittene hos bankene.

Dermed gir det god mening å vurdere sin økonomi for å finne ut om synergien av flere mindre lån kan gi en sunnere privatøkonomi her og nå.

Hvilket lån kan jeg få?

Det er din individuelle økonomiske situasjon og risikoprofil som setter standarden for ditt refinansieringslån. Alle lånegivere ser på den enkelte lånesøker for å lage et tilbud som matcher de individuelle økonomiske betingelser. En god regel å huske på er å alltid søke om lån flere steder, da erfaringer viser at disse kan være svært forskjellige. Bruk ÅOP til å angi det beste og billigste lån.

Har du opparbeidet flere gjeldsposter og flere forskjellige låneaktører er altså refinansiering den mest ansvarlige og klokeste vei til en sunnere privatøkonomi. Selv om du kan betale dine avdrag i dag ville det nok fortsatt være fint å spare noen fler penger.