Viktig seier i retten bedrer bankkundenes rettigheter

Bankkunders rettigheter har i lang tid vært et kontroversielt emne i norske nyheter. Mange ganger har man lest og hørt i nyhetene om private bankkunder som har kjempet lange kamper i retten mot sine banker, og endt opp med store tap og vanskelige saksomkostninger.

Bankkundens rettigheter? Flere tivster i retten!

Kampen mot pengesterke banker og deres advokat­team kan være hard for enkeltpersoner, og fortsatt er det bankene som går seirende ut fra de fleste tvister i retten.

Den 25. mars ble det derimot vedtatt et viktig lovforslag i Stortinget som kan bidra til å bedre denne juridiske situasjonen for Norges bankkunder. Den nye loven innebærer blant annet at finansinstitusjoner som ikke følger de retningslinjer som blir pålagt dem av Finansklagenemnda, er nødt til å betale den videre rettssakens omkostninger for kunden. Nemndaens saker er i seg selv gratis, mens behandling av tvisten i øvrige domstoler kan koste i dyre dommer for begge parter med. Dette kan altså være i ferd med å forandres.

Som bankkunde kan dermed rettssaker mot finansinstitusjoner nå bli en gratis affære dersom banken anker, og Forbrukerrådet applauderer lovforslaget som skal ivareta kundenes rettigheter som økonomisk svakerestilte i slike saker.