Styringsrenten når et historisk lavt nivå i Norge

Ved siste rentemøte i landets sentralbank ble styringsrenten nok en gang redusert med 0,25 prosentpoeng. Styringsrenten er dermed nede på 1 prosent, som er et historisk bunn-nivå. Styringsrenten er viktig for rentenivåene som settes på lån landet over, og påvirker også derfor rentenivåene på lån uten sikkerhet. Finansinstitusjoner landet over innretter sine renter etter tendensene i sentralbankens styringsrente, og den får derfor mye oppmerksomhet og betydning.

Norsk økonomi svekket – og renten kan falle ytterligere

De mange reduksjonene i styringsrentens nivå som har gjort den historisk lav gjennom den siste tiden, skyldes sentralbankens vurderinger av forfatningen til den norske økonomien. Utsiktene for lønnsvekst er ikke like høye som før, samtidig som at arbeidsledigheten øker, hvilket tyder på at den norske økonomien ikke kan forvente like eventyrlig oppgang som den har gjort på store deler av 2000-tallet. Den fallende oljeprisen, som også tyder på å falle langt mer gjennom de neste tiårene, utgjør en viktig årsak til dette som den bærebjelken den er for investorers tillit til norsk økonomi.

Samtidig som styringsrenten ble satt ned til ett prosent, kunngjorde sentralbanksjefen også at det ventes ytterligere rentekutt allerede i løpet av høsten 2015. Prognosene for veksten i norsk produksjonssektor er også senket, og sentralbanken bruker justeringen av styringsrenten som et tiltak for å svare på disse utfordringene i den norske økonomien – som for øvrig klarer seg meget godt i et internasjonalt perspektiv.

Rentekutt kan bety billigere lån i tiden som kommer

For deg som har eller vurderer å ta opp lån uten sikkerhet, er disse rentekuttene absolutt verdt å følge med på. En lavere styringsrente skaper muligheten for lavere renter hos lånegivere over hele landet, og skyver generelt konkurransen i retning av bedre prisnivåer for privatkunder. Det kan bety en bedre pris på ditt lån.