Stor usikkerhet om utlånsrenten fra bankene

En ny økonomisk rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har nå blitt lagt frem, og i den kommer det frem en stor usikkerhet rundt hvordan bankenes utlånsrenter vil utvikle seg. Bankenes utlånsrenter er de renter som de tilbyr til sine kunder ved finansielle lån, og derfor svært relevante for privatpersoner som låner.

Ifølge SSB er det spesielt to ting som avgjør hvordan utlånsrentene utvikler seg fremover i de neste årene. For det første spiller pengemarkedsrenten (renten på lån imellom banker) en viktig rolle, da denne er avgjørende for konkurranseforholdet mellom bankene. Samtidig er myndighetenes krav til bankenes bufferkapital også avgjørende for rentenes utvikling.

Generelt sett står de norske bankene i gode økonomiske situasjoner med økte overskudd, og 2014 har begynt med en svak nedgang i bankenes og finansinstitusjonenes utlånsrenter ifølge SSB’s rapport. I et større perspektiv har utlånsmarginen hos bankene i de siste par år økt kraftig.

For private lånekunder vil det derfor fremover bli spennende å følge med på utlånsrentenes utvikling. Renteutviklingen i Norge har ofte vist seg å være mer forutsigbar, så inntil den stabiliserer seg i en tydeligere retning vil det være vanskelig å forutsi hva slags renter bankene vil gi på lån til sine kunder fremover.