Sentralbanken Holder Styringsrenten På Samme Nivå

Norges Banks rentemøte på onsdag førte frem til følgende konklusjon: den norske styringsrenten forblir foreløpig uendret, og holder seg derfor på 1,25 prosent inntil videre. Likevel ventes den å synke til et historisk lavt nivå innenfor kort tid, hvilket vil kunne ytterligere senke rentenivåene på norske lån.

Overraskende beslutning fra Sentralbanken

I forkant av gårsdagens avgjørelse antok samtlige av landets store meglerhus at styringsrenten ville kuttes med 0,25 prosentpoeng ned til en styringsrente på 1 prosent, blant annet på grunn av den økonomiske situasjonen Norge står i med synkende oljepriser. Sentralbanksjefen har tidligere også uttalt at dette var en mulighet, og det kom derfor som en overraskelse for mange i går at styringsrenten foreløpig blir på stedet hvil. Norges Bank meldte at årsakene blant annet var at boligprisene fortsatt stiger samtidig som at Norges økonomiske nedgang fortsatt er liten.

Historisk lav rente ventet i de kommende årene

Selv om styringsrenten ikke ble satt ned i denne omgang, ventes det på grunn av prognosene for norsk økonomi at sentralbanken vil sette styringsrenten ned til 1 prosent i løpet av det neste året. Dette vil i så fall være et historisk lavt nivå for styringsrenten, som så sent som i 2009 lå på over 4 prosent.

Dette betyr igjen at styringsrentens lave nivå vil fortsette å øve sin innflytelse på lånerentene rundt om i Norge. Det ser dermed ikke ut til at det er grunn til å forvente høyere lånerenter i tiden fremover.

Les mer her om hvordan styringsrenten har betydning for deg med lån uten sikkerhet.