Omfattende rentekutt i det Norske finansmarkedet

Slutten av 2013 og begynnelsen på 2014 har kommet med viktige forandringer i det norske privatfinans­markedet. Man har generelt sett både relativt store og ikke minst tallmessig omfattende rentekutt hos både store og små aktører landet over, hos alt fra store landsbanker til mindre og lokale institusjoner. For norske lånekunder er dette en heldig tendens, især tatt i betraktning det generelt høye prisnivået i den norske økonomien.

Hvorfor faller rentene nå?

Rentekutt har ofte varierte samfunnsøkonomiske årsaker, men i dette tilfellet synes hovedårsaken til de fallende rentene å være tydelig: økt konkurranse. Mot slutten av 2013 merket bankene en nedgang i etterspørselen etter lån, noe som gjorde det naturlig å sette ned renten for å tiltrekke flere kunder.

I tillegg står de norske finansinstitusjoner i generelt gode økonomiske posisjoner, hvilket også bidrar til økt konkurransekraft mellom dem og dermed blant annet fører med seg lavere renter. I tillegg har den nylig avklarte lovgivningen angående bankenes kapitalkrav også bidratt til økt økonomisk sikkerhet for bankene, som dermed ser seg friere til rentekutt. Den høyere renten man så da situasjonen rundt lovgivningen fortsatt var usikker ble fulgt av fall i rentene når situasjonen ble avklart, og det er tydelig at bankene så seg finansielt sterke til å imøtekomme kravene og dermed også til å løsne på rentetallene.

For private lånetakere er dette altså en heldig tendens, og dette kan tyde på at vi nå er inne i en periode hvor lånebetingelsene i det norske markedet er relativt gunstige. Det er også en viktig påminnelse til alle lånetakere om alltid å sjekke tilbudene hos flere institusjoner – for å velge nettopp dem som nå tilbyr de beste betingelsene.