Nye rentekutt fra sentralbanken gjør norske lån stadig billigere

Sist onsdag ble det holdt rentemøte i Norges kanskje viktigste økonomiske institusjon. Møtet endte med at sentralbanken nok en gang reduserte styringsrenten, denne gangen med 0,25 prosentpoeng ned til en rente på 0,50. Dermed fortsetter styringsrenten sin ferd nedover mot nye, historiske bunnrekorder. For norske lånekunder betyr dette igjen utsikter mot lavere renter på lån, og foreløpig ser ikke nedgangen ut til å stanse.

Styringsrentens betydning for låntakere og långivere

Styringsrenten er og blir av stor betydning for dem som har med lån å gjøre i Norge. Styringsrenten utgjør et betydningsfullt signal på helsen til den norske økonomien, og styrer i det hele tatt det generelle rentenivået i Norge for alle de seriøse låneaktørene. Långiverne er ikke pliktet til slavisk å følge indikasjonene fra sentralbanken, men de fleste lar den derimot være utslagsgivende for hvilken rente de kan tilby. Den danner sånn sett et utgangspunkt for konkurransenivået hos de norske bankene; altså et rentenivå som de fleste bankene forholder seg til. For norske låntakere er styringsrenten altså verdt å holde øye med for å få et inntrykk av hvor prisnivået hos norske långivere er på vei hen. Du kan lese mer om styringsrentens innvirkning på lån uten sikkerhet her.

Den økonomiske veksten i Norge er svekket

De repeterte rentesenkningene fra sentralbanken gjennom den siste tiden har noen klare, økonomiske årsaker. Kort og godt går det ut på at utsiktene for vekst i landets økonomi er reduserte, blant annet i form av at prisøkningen ser ut til å avta samtidig som at andelen arbeidsløse nordmenn kommer til å øke. De mange rentereduksjonene har kommet som etterdønninger fra finanskrisen som begynte i 2008, og som de aller fleste industrialiserte, vestlige land ble rammet av på et eller annet vis – hvorav Norge helt klart var en av de landene som slapp forholdsvis billig unna. Uansett – den senkede økonomiske veksten betyr ikke at vi står overfor trange tider sett ut fra den relativt sterke økonomien Norge har – og i mellomtiden kan lånekunder glede seg over at lån uten sikkerhet sannsynligvis vil kunne bli enda billigere i tiden som kommer. Det gjelder bare å følge med på rentene hos ulike långivere, og legge merke til dem som i størst grad følger sentralbankens eksempel.

Foreløpig ser det også ut til at Norges Bank kan komme til å la renten falle ytterligere allerede i løpet av 2016. De fleste analytikere er enige om at dette vil kunne komme til å skje innenfor det neste halvåret – og noen går så langt som å spå en negativ styringsrente ut på nyåret. Andre ser en potensiell bunnrente på 0,2 prosent. Sikkert synes det uansett å være at den kommer til å falle mer i tiden som kommer – og at norske lånekunder kan gå gradvis billigere tider i møte.