Norges Bank Setter Ned Styringsrenten – Norge Går Mot Lavere Utlånsrenter

Denne uken besluttet sentralstyret i Sentralbanken å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Dette er et historisk lavt nivå, som både har en rekke implikasjoner for hvordan økonomien vil fungere i Norge i tiden som kommer, og som også har en rekke viktige årsaker som peker mot at Norges økonomi går utfordrende tider i møte. For norske lånekunder er det også en endring å bemerke seg, da den sannsynligvis vil bidra til å senke nivået på utlånsrenten hos lånegivere, hvilket vil gi billigere lån. Dette ser vi nærmere på i denne artikkelen.

Styringsrenten er en viktig faktor for norske utlånsrenter, noe du kan lese mer om i vår artikkel om emnet her – Sentralbankens styringsrente og dens påvirkning på bankrenter i Norge

Hvorfor ble styringsrenten satt ned nå?

Det er mange årsaker til at dette skjer, men til syvende og sist er det en avgjørelse som tas av dyktige økonomer i den norske sentralbanken, og som tas fordi den anses som den beste beslutningen for den norske økonomien slik situasjonen er. Rentenivået justeres alltid fordi det kan bidra til å stimulere Norges økonomi.

Hovedårsaken til rentekuttet er likevel den fallende oljeprisen, og at Norge nå ser ut til å gå inn i trangere økonomiske tider. Investorers optimisme og interesse for vårt land er nært knyttet til tendensene i oljebransjen, og dette er derfor en naturlig utvikling i en verden hvor bruken av fossil energi langsomt må trappes ned.

Hva betyr dette for folk flest og låntakere?

Kuttet er ikke dramatisk, men vil likevel føre med seg noen velkjente konsekvenser som normalt kommer med lavere renter, slik som en svakere krone og høyere boligpriser. Rentekuttet indikerer kanskje at Norges mangeårige, økonomiske medgangsfest nærmer seg en slutt, men med et solid oljefond kan vi fortsatt føle oss trygge. Og for deg med forbrukslån kan det bety litt bedre råd.

Det forventes nemlig nå at Norges lånegivere vil følge rentekuttet fra sentralbanken, og generelt at de vil komme til å måtte tilpasse seg disse nye, økonomiske utfordringene. Konkurransesituasjonen for tilbydere i Norge er allerede slik at bankene konkurrerer om kunder, og det er derfor nå nærliggende å tro at de vil sette ned sine utlånsrenter – sannsynligvis med en mengde som ligner kuttet i styringsrenten. Foreløpig er derimot meningene om dette delte, og slike rentereduksjoner vil sannsynligvis skje gradvis over tid ettersom konkurransen trer i kraft.

For deg som allerede har gjeld fra lån uten sikkerhet kan det altså være lavere effektive renter i sikte. Og for deg som vurderer å søke om forbrukslån, kan det være at du kommer inn i markedet i en tid hvor det er forholdsvis billig.

Følg med videre her på no.Scandilån.com – vi holder deg oppdatert på utviklingen fremover.