Nordmenn opplever flere betalingsproblemer enn Svenskene

Økonomien i Norge går tilsynelatende som smurt, med høy sysselsetting, lave renter og en generelt god økonomi som i årevis har markert seg på verdensbasis som nærmest immun mot internasjonale, økonomiske kriser.

Landets økonomiske situasjon tatt i betraktning, er det derfor paradoksalt at en ny undersøkelse viser at én av tre nordmenn angir at de har mistet kontrollen over privatøkonomien i løpet av sitt liv. I tillegg svarer omtrent halvparten av undersøkelsens deltagere at de bekymrer seg en gang i måneden eller mer for ikke å klare å betale alle sine regninger.

Årsakene til denne tendensen kan være mange og sammensatte, men dagens forbruksøkonomer peker blant annet på forbruksmønsteret og ­kulturen som hersker i Norge i dag – en uheldig tendens som spesielt er tydelig hos samfunnets unge forbrukere.

Svenskene gjør det bedre

Man trenger ikke å lete lenger vekk enn over grensen i øst for å finne bedre betalere med færre gjeldsproblemer enn i Norge. Det later til at nordmenn i større grad har kultur for sene betalinger som fører til vår uheldige statistikk med betalingsanmerkninger, og at svenskene generelt er bedre til å kvitte seg med gjelda i tide. Samtidig har Sverige også et annet system for å registrere betalingsanmerkninger – et system som synes å virke bedre enn det vi bruker her hjemme.

Årsaker og ansvar – Et balansert synspunkt

Det er viktig å huske på at folk flest med gjeldsproblemer ikke havner i denne situasjonen på grunn av for lav inntekt, men derimot at de ikke lykkes i å tilpasse forbruket sitt til den situasjonen de er i – men heller følger en uheldig og også potensielt pressende forbrukskultur. Når man for eksempel gjerne vil pusse opp boligen eller kjøpe ny bil, kan uforutsette utgifter føre til en gjeldsknipe som blir vanskelig å komme ut av. Som lånekunde er det alltid av største viktighet å gjøre sunne refleksjoner rundt ens egen økonomi og ikke minst grundig research før avgjørelsen om et lån tas, slik at man i størst mulig grad kan unngå gjeldsproblemer og dårlige låneopplevelser.

Samtidig som viktigheten av holdninger, kunnskap og dømmekraft hos lånekunder må fremheves for å bekjempe gjeldsproblemer, er det viktig å også huske på lånegivernes ansvar i det hele. Bankens innsats i søknadsprosessen er avgjørende for om lånet innvilges på fornuftig basis, og om kunden blir tildelt et lån som han eller hun virker til å kunne betjene på en god måte i fremtiden. Viktigheten av lånegiveres ansvar for gode kredittsjekker og helhetlige vurderinger av kundenes betalingsevne må derfor også inkluderes i problemstillingen dersom man skal anskue nordmenns betalingsproblemer på en konstruktiv måte.

Kilde: dinepenge.no