Låne penger – velge forbrukslån eller kredittkort?

Når man har behov for et raskt lån uten sikkerhet, kan det norske markedet tilby mange muligheter. De forskjellige tilbudene for lån uten sikkerhet kan derimot tilby ganske ulike betingelser, og som lånekunde er det derfor viktig å gjøre et valg som passer best mulig med ens økonomiske situasjon. I denne artikkelen finner du informasjon som kan hjelpe deg med å gjøre det viktige valget mellom å låne dine penger gjennom forbrukslån eller kredittkort.

Når kredittkortet er et godt valg

I utgangspunktet er kredittkortet et verktøy hvis betingelser ikke passer for større pengelån. Sett i forhold til forbrukslån, har kredittkortet forholdsvis høye renter dersom man går utover den rentefrie perioden, som normalt ligger på rundt 50 dager. Dagens kredittkort kan tilby en lang rekke fordeler og bonuser, og kan derfor være utelukkende gratis og til fordel for brukeren.

De mange fordelene finansieres nettopp av de rentebetalende brukerne, og det er derfor selvsagt best om man selv slipper å bidra til dette for heller å la kredittkortet bli en kilde til økonomisk frihet uansett pengesituasjon.

Når forbrukslånet er et godt valg

Når det gjelder lån uten sikkerhet, kan forbrukslån i de fleste tilfeller tilby en mer gunstig effektiv rente enn den man finner hos kredittkortene. Derfor vil forbrukslånet som oftest være den beste løsningen når man skal låne større pengesummer uten sikkerhet. Samtidig innebærer et fornuftig opptak av forbrukslån nøye planlegging og helst visshet om at den kommende gjelden godt kan inkluderes i det månedlige budsjettet. Når man legger inn søknader hos forskjellige online lånegivere, vil deres obligatoriske kredittsjekk gi en et intrykk av hva slags prisnivå man kan regne med å få tilbud om. Vi oppfordrer alltid til å søke hos et bredt spekter av lånegivere for å øke ens sjanser for en god effektiv rente.

Når valget skal tas, er det din situasjon som teller

Forholdene beskrevet ovenfor klargjør de ulike fordelene ved henholdsvis kredittkort og forbrukslån. Et hovedbudskap å ta med seg videre til lånemarkedet, er at kredittkort optimalt sett bør være et verktøy som brukes på grunn av dets mange muligheter for sparing og fordeler. For enkelte kunder vil noen kredittkorts effektive renter være bedre enn dem som er tilgjengelige for dem ved forbrukslån, og i slike tilfeller kan altså kredittkort utgjøre et billig lån uten sikkerhet.

I tillegg er det også viktig å huske på at den rentefrie perioden som gode kredittkort tilbyr kan gi et kortvarig, kostnadsfritt lån som kan være en god løsning dersom man for eksempel er sikker på at den kommende månedens lønn vil kunne dekke den brukte kreditten. Hvis dette ikke er tilfelle og man vet at man vil komme til å betale renter på kreditten, er det helt klart en god ide å heller utforske hva slags rente man kan få på et online forbrukslån. Denne vil som oftest være gunstigere.

Man skal heller ikke glemme at de to mulighetene godt kan kombineres, og at en trang økonomi kan dra nytte av kredittkortets fordeler samtidig som eventuelt manglende midler heller dekkes av det generelt sett billigere forbrukslånet. Til sist kan det også nevnes at forskjellige gjeldskilder kan kombineres gjennom refinansiering, noe som kan være en god løsning for dem som sitter med flere smålån fra ulike kilder.