Forbrukslån gir skattefradrag i Norge

Av alle mulighetene man har i Norge til å få fradrag på skatten, finnes en av dem gjennom forbrukslån. Ved å føre opp hvor mye man har betalt i renter og avgifter gjennom et inntektsår kan man nemlig spare gode penger. Skatteetaten gir nå en tilbakebetaling på 27 % av renter og gebyrer betalt fra og med 2014 – en endring fra 28 % for renter og gebyrer betalt i inntektsåret 2013. Så dersom man for eksempel betaler 10.000 kroner i renter og gebyrer gjennom 2014, kan dette bety 2700 ekstra kroner på neste skatteoppgjør – altså en betydelig innsparing. Dette er en statlig strategi for å stimulere lånemarkedet som gagner både kunder og lånegivere.

Husk at man kun kan søke om skattefradrag for betalte utgifter på en gitt selvangivelse, og dermed ikke for diverse fakturaer og utestående krav som ikke er betalte. Selve lånesummen og dens normale avdrag gir heller ikke skattefradrag.

Det er verdt å huske på skattefradraget når man planlegger å søke om forbrukslån

Før man skal ta opp et eller søke et forbrukslån og er i research­fasen, er det alltid viktig å gjøre god, privatøkonomisk planlegning for å sikre seg at forbrukslånets pris kan inkluderes i ens månedlige økonomi. Dette inkluderer blant annet å lage en realistisk oversikt over ens månedlige utgifter og inntekter som også inkluderer avdrag, renter og gebyrer fra forbrukslånet, for på den måten å se om lånet lar seg betjene på akseptabelt vis. Skattefradraget på 27% kan i denne prosessen utgjøre et viktig, lite bidrag til den totale kostnaden av lånet og kan dermed bety en forskjell for hvor godt man kan betjene det.

Å regne seg frem til hvor mye man kan spare på skattefradraget er enkelt, men skatteetatens nettsider har også noen nyttige kalkulatorer som kan hjelpe med disse beregningene. Det skal likevel huskes at man selv må legge ut disse pengene frem til det neste skatteoppgjøret blir klart – og at man selv må føre dem opp på selvangivelsen for at de skal bli inkludert i oppgjøret.

Husk alle de forskjellige utgiftene som kan gi fradrag

Reglene rundt rentefradrag er i dag romslige, og det er mange former for utgifter man kan kreve fradraget for – husk derfor å føre inn alle de tilgjengelige feltene rundt dette i selvangivelsen. Forbrukslånets etableringsgebyr er for eksempel ofte en betydelig sum, og kan derfor gi gode fradrag. I tillegg kan man på visse betingelser få fradrag også på lån som er tatt opp i utlandet så lenge man kan vedlegge dokumentasjon for slike utgifter. Dersom man har fått forbrukslån sammen med en medsøker, kan fradragspengene også fordeles mellom disse så lenge man angir dette i selvangivelsen – ettersom lånegivere gjerne angir renteutgifter som betalt av én person til skattemyndighetene.