De mange fordelene ved å bruke kredittkort

Stadig fler nordmenn bruker kredittkort når de skal handle både hjemme og i utlandet, viser nye undersøkelser. Tradisjonelt har flere hatt negative assosiasjoner til kredittkort, fordi de gjerne forbindes med gjeld og økonomiske problemer.

En fornuftig og opplyst bruker kan derimot dra mange fordeler av et kredittkort, og det helt uten ekstra kostnader. Nøkkelordet er å betale tilbake kreditten før rentene begynner å løpe; og i dag kan kredittkortene tilby sine mange fordeler nettopp fordi de finansieres av renteinntekter fra dem som ikke betaler i tide.

Kredittkort, betaling og renter

I bunn og grunn medfører de fleste kredittkort svært få kostnader for brukeren, hvertfall dersom man unngår avgiftsbelagte tjenester som for eksempel uttak i minibank. Å bruke et kredittkort er i praksis å låne av bankens penger. Dette kommer med en såkalt rentefri periode, som gjerne ligger på opp mot 50 dager.

Dersom du ikke rekker å betale tilbake brukt kreditt før denne perioden er over, vil beløpet bli pålagt renter – og på den måten blir kredittkortet en kostbar fornøyelse. Bankene tjener gode penger på disse rentene – men dersom man unngår dem kan kredittkortet utgjøre store fordeler for brukeren. Sørg derfor for å ha kontroll over ditt forbruk og vær sikker på å betale kreditten i tide, så sikrer du deg at kredittkortet blir en kilde til økonomisk frihet og fordeler.

Cashback og fordeler

Hovedgrunnen rent økonomisk til at kredittkort anbefales for bruk ved handling, er at det kan gi rabatter og oppsparte penger. Dette skjer gjennom såkalt Cashback: oppsparing av penger gjennom prosentmessige rabatter og fordeler på feks bensin eller spisesteder som betales tilbake til brukeren på slutten av året. I motsetning til vanlige kort gir altså mange kredittkort fordeler i form av rabatter, tilbud og lignende som rett og slett gir deg mer penger i kassa – hvilket gjør bruk av kredittkort til et godt valg i forhold til for eksempel debetkort.

Chargeback og trygghet

Kredittkortets fordeler er fler, og kan også tilby trygghet utover hva andre betalingsformer kan skilte med. Det faktum at kredittkort anvender bankens penger, gir deg som kunde en trygghet som ikke mange er klar over. Chargeback­prinsippet sier for eksempel at dersom den forhandleren du kjøper noe av går konkurs eller overskrider dine kunderettigheter, er det kredittkortselskapet som skal dekke dine tap. Ulike tilfeller gir deg dermed muligheten til å kreve penger tilbake fra kredittkortselskapet, hvilket gir deg sikkerhet som kunde.

Dersom kortet blir utnyttet og det trekkes penger fra det uten ditt samtykke, må kortgiveren på samme måte dekke dine tap. At det ikke er dine penger som brukes når du handler med kortet, gir deg også muligheten til å kontrollere aktiviteten på kortet og forsikre deg om at alt er i orden, uten at du risikerer dine egne penger. Om du oppdager svindel eller utnyttelse, er det bankens penger som har gått tapt – og du kan søke om at de skal dekke tapet så lenge noe ulovlig har forekommet. Dette er også årsaken til at reisende ofte anbefales å bruke kredittkort, slik at man ikke risikerer å få egne kontoer tømt om man skulle utsettes for svindel eller korttyveri utenfor Norges grenser.

I tillegg til dette kan mange, og stadig fler, kredittkort på markedet tilby gratis, innebygget reiseforsikring som ofte gjelder så lenge du betaler en viss prosentandel av reisen med kortet. Disse forsikringene kan være fullgode reiseforsikringer som du altså får gratis, og dermed slipper å benytte deg av andre, dyrere forsikringstilbud på markedet.

Kredittkort – Et godt alternativ ALTERNATIV

Alt i alt finnes det derfor mange gode grunner til å bruke kredittkort heller enn andre betalingsmetoder. Så lenge man har kontroll og fornuft og unngår for sene tilbakebetalinger av kreditten, kan markedets store utvalg av kredittkort sannsynligvis tilby deg et kort som passer deg og dine behov godt.